Nakita ko ikaw nga agresibo kaayo
Sa pagkat-on pagsakay niining bisikleta
Inosente, walay hibangkaagan, tudluanan
Apan ang kasibot maoy nagtukmod
Kanimo nga makakat-on pag-pedal
Sigurado ako, walay paltos,
Gikan sa imong linghod nga tinguha nga makakat-on
Ngadto sa panahon nga ikaw mahaniti
Madagma ka, matumba, mapangusan
Mohilak, mapiang ug mabukulan ang agtang
Ug ugma sa akong pagmata sa kabuntagon
Ako nga nagtudlo maoy mugukod kanimo
Ug dili ko ikaw hiapsan
Hinay-hinay Ondo, hinay-hinay Inday
Hangtod nga magtikagamay ka sa akong panan-aw
Halayo sa akong mga bukton ikaw mi-pedal
Ug didto ko hisayran
Nga sa pagtudlo kanimo ako ang masunod
Apan sa makakat-on ka na
Kinahanglan nga pasagdan ko ikaw nga molarga ug mobiya.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s